Sršský maraton – půlmaraton – čtvrtmaraton – štafety

SPORTOVNÍ KLUB SRCH

pořádá

  v sobotu   16. 11. 2019, v 10:00 hod.

  1. ročník Sršského maratonu, půlmaratonu, čtvrtmaratonu, 

5 km běhu a maratonu čtyřčlenných štafet.

 

 

Start, cíl a prezentace:

Nově v areálu fotbalového hřiště Srch.

Trasa:

Vede po kvalitním asfaltovém povrchu z fotbalového hřiště v Srchu, směrem k Základní škole, dále  k nadjezdu přes silnici I/37 do obce Pohránov, kde je otočka. Zpět přes nadjezd do obce Srch  k Základní škole, kde se odbočí vlevo do mírného stoupání, na jehož konci před Obecním úřadem odbočíte vpravo. Pokračujete po rovince k fotbalovému hřišti, kde po proběhnutí občerstvovací stanicí vběhnete do dalšího okruhu. Délka 1 okruhu je 5 275 m. Závod se uskuteční za provozu se sníženou rychlostí, provoz bude regulován pořadatelskou službou.

Občerstvení:

Během závodu a po závodu na fotbalovém hřišti.

Přihlášky a prezence:

Předem na adrese https://sport-reg.cz/nova-registrace?zavod=580 , a v den závodu na fotbalovém hřišti  od 07:30-9:30 hodin. Své přihlášení můžete zkontrolovat v seznamu přihlášených  https://sport-reg.cz/startovni-listina?id_zavod=580  .

Startovné:

Pro předem přihlášené a zaplacené do dne 10.11.2019 – maraton 500,-Kč, půlmaraton 400,-Kč, čtvrtmaraton 300,- Kč a 5 km 100,-Kč a čtyřčlenná štafeta maraton 1000,- Kč.

Startovné po tomto termínu a v den závodu bude na každý závod o Kč 100,- vyšší bez nároku na dárek.

V ceně startovného je občerstvení během závodu, startovní číslo, časomíra, zdravotník a občerstvení po závodu /Sršský řízek – neplatí pro 5 km/. Pro předem přihlášené maratonce a půlmaratonce, kteří v termínu zaplatí startovné  – dárek.

Počet startujících bude omezen na 250 běžců.

 

 

 

Kategorie maraton, půlmaraton:

Muži: do 39, 40 – 49,  50 – 59, 60 a více let
Ženy: do 39, 40 – 49, 50 a více let

Čtvrtmaraton:

Muži: do 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 a více let
Ženy: do 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 a více let

5 km

Muži: do 18 let, nad 18 let

Ženy: do 18 let, nad 18 let

Štafety maraton

 

 

Informace:

Lubomír Jirásko,  e-mail: sksrch@sksrch.cz

Ceny:

Věcné ceny pro 1. až 3. místo v kategorii dle možnosti pořadatelů

Výsledky:

Vyhlášení v areálu fotbalového hřiště Srch po doběhu třetího závodníka v kategorii, zveřejnění na stránkách sksrch.cz a facebooku SK SRCH. Průběžné výsledky v cíli.

 Ostatní:

Každý účastník startuje na své vlastní nebezpečí, měl by si být vědom svého zdravotního stavu. Je povinen dbát vyhlášky o silničním provozu a řídit se pokyny organizátorů. Organizátoři neodpovídají za škody na zdraví či majetku kohokoli, vzniklé v souvislosti s pořádanou akcí. Sprchy a sociální zařízení  – zajištěny v areálu fotbalového hřiště Srch. Pro případné zájemce o ubytování nabízíme možnost: www.hoteltrim.cz.  Od hotelu Trim jede linka autobusu MHD č.17 do obce Srch, kde vystoupíte na konečné. Tato stejná linka jede i od autobusového a vlakového nádraží v Pardubicích.

Fotografie ze závodu budou na stránkách klubu.