Sršský maraton – půlmaraton – čtvrtmaraton – štafety

SPORTOVNÍ KLUB SRCH

pořádá

  v sobotu   10. 11. 2018, v 10:00 hod.

11. ročník Sršského maratonu, půlmaratonu, čtvrtmaratonu,

5 km a maratonu čtyřčlenných štafet 

Start i cíl:

Před Základní školou v obci Srch.

Trasa:

Vede po kvalitním asfaltovém povrchu od ZŠ směrem k nadjezdu přes silnici I/37 do obce Pohránov, kde je otočka, opět přes nadjezd do obce Srch k ZŠ, kde se odbočí vlevo do mírného stoupání,na jehož konci před Obecním úřadem odbočíte vpravo. Dále pokračujete po rovince k točně autobusu MHD, odbočíte ostře vpravo a pokračujete k ZŠ do dalšího okruhu. (viz mapka). Délka 1 okruhu je 5 275 m. Závod se uskuteční za provozu se sníženou rychlostí, provoz bude regulován pořadatelskou službou.

Občerstvení:

BĚHEM ZÁVODU NA OBČERSTVOVACÍ STANICI V PROSTORU ZŠ A NA ZÁVĚR V RESTAURACI NA HŘIŠTI.

Přihlášky a prezence:

Předem na adrese https://sport-reg.cz/nova-registrace?zavod=497 , v den závodu na fotbalovém hřišti  od 07:30-9:30 hodin. Své přihlášení můžete zkontrolovat v seznamu přihlášených https://sport-reg.cz/startovni-listina?id_zavod=497

Startovné:

Pro předem přihlášené a zaplacené do dne 2.11.2018 – maraton 400,-Kč, půlmaraton 300,-Kč, čtvrtmaraton 200,- Kč a 5 km 100,-Kč a čtyřčlenná štafeta maraton 800,- Kč.

Startovné po tomto termínu a v den závodu bude na každý závod o Kč 100,- vyšší bez nároku na dárek.

V ceně startovného je občerstvení během závodu, startovní číslo, časomíra, zdravotník a občerstvení po závodu /Sršský řízek – neplatí pro 5 km/. Pro předem přihlášené maratonce a půlmaratonce, kteří v termínu zaplatí startovné  – dárek.

Počet startujících bude omezen na 250 běžců.

 Kategorie maraton, půlmaraton, čtvrtmaraton:

Muži: A do 39 let, B 40-49, C 50-59, D 60 a více let
Ženy: E do 34 let, F 35 – 49, G 50 a více let

5 km

Muži: do 18 let, nad 18 let

Ženy: do 18 let, nad 18 let

Štafety maraton

Informace:

Lubomír Jirásko,  e-mail: sksrch@sksrch.cz

Ceny:

Věcné ceny pro 1. až 3. místo v kategorii dle možnosti pořadatelů

Výsledky:

Vyhlášení v restauraci po doběhu posledního závodníka jednotlivého závodu, zveřejnění na stránkách sksrch.cz a facebooku SK SRCH. Průběžné výsledky v cíli.

 Ostatní:

Každý účastník startuje na své vlastní nebezpečí, měl by si být vědom svého zdravotního stavu. Je povinen dbát vyhlášky o silničním provozu a řídit se pokyny organizátorů. Organizátoři neodpovídají za škody na zdraví či majetku kohokoli, vzniklé v souvislosti s pořádanou akcí. Sprchy a sociální zařízení  – zajištěno v restauraci na hřišti. Pro případné zájemce o ubytování nabízíme možnost: www.hoteltrim.cz.  Od Hotelu Trim jede linka autobusu MHD č.17 do obce Srch, kde vystoupíte na konečné. Tato stejná linka jede i od autobusového a vlakového nádraží v Pardubicích.

Fotografie ze závodu budou na stránkách klubu.

 

 

TRASA ZÁVODU