ZIMNÍ POHÁR SRCHU 2018/2019

Pořadatel: SK SRCH

Termín:

  • 07.11. 2018 v 18:00 hod 
  • 12.12. 2018 v 18:00 hod
  • 9.01. 2019  v 18:00 hod
  • 13.02. 2019 v 18:00 hod
  • 13.03. 2019 v 18:00 hod   po závodě vyhlášení Zimního poháru Srchu

 

Ředitel závodu: Lubomír Jirásko

Prezentace a závodní kancelářvždy od 17:00 do 17:45 hodin v kabinách a na fotbalovém hřišti  FC Titanik Srch

Trať Zimního poháru Srchu: start i cíl v ul. Pohránovská v Srchu cca 500 m od kabin FC Titanik Srch

5 okruhů s mírným převýšením na velmi dobrém asfaltovém povrchu, celý okruh osvětlen pouličním osvětlením, běží se za plného silničního provozu

Startují: všichni řádně přihlášení závodníci dle věkových kategorií.

Kategorie:

Muži: A do 39 let, B 40-49, C 50-59, D 60 a více
Ženy: E do 34 let, F 35 – 49, G 50 a více let.

Trať Lidového běhu: start i cíl v ul. Pohránovská v Srchu cca 500 m od kabin FC Titanik Srch.

1 okruh s mírným převýšením na velmi dobrém asfaltovém povrchu, celý okruh osvětlen pouličním osvětlením, běží se za plného silničního provozu.

 

Startují:
Všichni řádně přihlášení závodníci dle věkových kategorií. Závodníci startují na vlastní nebezpečí, jsou si vědomi svého zdravotního stavu, budou dbát pokynů pořadatelů a dodržovat vyhlášku o provozu na pozemních komunikacích.
 
 
Technické zázemí:
Šatny a sprchy – v místě prezentace v kabinách FC Titanic SRCH
 

Startovné:

Sršská 9 (první závod zimního poháru) startovné 50,- Kč

Zimní pohár Srchu  20,- Kč za závod

Lidový běh zdarma