PROPOZICE A PRAVIDLA

PROPOZICE ZÁVODU

POŘADATEL:

 • Sportovní klub Srch – spolek
 • ředitelka – Zora Doležalová

DATUM:

 • sobota 2. 11. 2024

MÍSTO:

 • Srch, areál fotbalového hřiště
 • Parkování zdarma 100 m od centra závodu
 • Možnost příjezdu MHD Pardubice linka č. 17, vlakem do Pardubic pak MHD, nebo autem

TRASA:

PROGRAM:

 • sobota 2. 11.:
  • 7:30-9:20 – prezentace závodníků
  • 9:30 – rozprava ke Canicross závodu
  • 9:40 – start Canicross závodu
  • 9:50 – rozprava k hlavnímu závodu
  • 10:00 – hromadný start závodnů na 5, 10 a 21 km
  • průběžné vyhlášování vítězů závodů v jednotlivých kategoriích

ZÁZEMÍ:

 • v prostorech fotbalového hřiště:
  • start a cíl
  • šatny pro převlékání
  • úschovna zavazadel
  • WC
  • teplé sprchy
  • vyhlášení výsledků
  • občerstvení

REGISTRACE:

KATEGORIE:

 • muži 21 km
  • M30 – muži do 39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži nad 50 let
 • ženy 21 km
  • Z30 – ženy do 39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let
 • muži 10 km
  • M30 – muži do 39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži nad 50 let
 • ženy 10 km
  • Z30 – ženy do 39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let
 • muži/ženy 5 km
  • do 18 let včetně
  • nad 18 let
 • štafety a canicross
  • bez rozdělení do věkových kategorií
 • vyhlašujeme první tři v každé kategorii u štafet a canicrossu první tři celkově
 • vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je účast na vyhlášení vítězů
 • věcné ceny nelze měnit (např. kvůli špatné velikosti, barvě atd.)

PRAVIDLA ZÁVODU

 • Závodu se může zúčastnit fyzická osoba, jejíž zdravotní stav je způsobilý pro absolvování závodu a současně je starší 15 let. Účastník mladší 18 let, ale starší 15 let, se závodu může účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Tento odevzdá při vyzvednutí startovního čísla. Pokud se tak nestane, do závodu nemůže nastoupit.
 • V případě přihlášení do závodu přes http://sport-base.cz musí být platba provedena do 14dnů od registrace na účet organizátora, nejpozději však 7 dní před konáním závodu.  V opačném případě dojde ke zrušení registrace.
 • Startovné se v případě neúčasti přihlášeného závodníka z administrativních důvodů nevrací.
 • Organizátor při účasti závodníka nenese žádnou právní odpovědnost za jeho případné zranění, či smrt v průběhu závodu.
 • Organizátor při účasti závodníka nenese žádnou právní odpovědnost za zničení či poškození materiálu v průběhu závodu.
 • Závodník je povinen dbát veškerých organizačních, technických a zabezpečovacích pokynů organizátora.
 • Každému závodníkovi organizátor doporučuje zajistit si, pro den závodu, úrazové připojištění.
 • Závodník nebude na start závodu vpuštěn pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, které by měly za následek snížení jeho zdravotní či fyzické způsobilosti.
 • Závodník, který způsobí škodu sobě, či jinému účastníku akce, organizátorům, či osobám blízce spolupracujícím, je povinen uhradit vzniklou škodu na vlastní náklady.
 • Závodník nesmí na trať bez řádně připevněného čipu a startovního čísla (v některém ze závodů může být čip součástí startovního čísla).
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné bude vráceno.
 • V případě nedokončení závodu z jakéhokoliv důvodu, musí toto závodník neprodleně sdělit organizátorům akce.
 • Závod se koná za každého počasí.
 • Je striktně zakázáno odhazovat odpadky na trati v jiných místech než určených organizátorem.
 • Ceny se předávají pouze v den závodu.
 • Výše uvedená pravidla a podmínky má organizátor právo měnit, doplňovat a upřesnit vzhledem k aktuálním podmínkám na trati závodu.

GDPR:

 • Veškeré fotografie a videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k mediální propagaci závodu bez nároku na honorář.
 • V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
 • Data poskytnutá při registraci nejsou poskytována třetím osobám (kromě e-mailu, viz dále) a slouží jen pro startovní a výsledkové listiny, přístup k nim má časomíra a pořadatel závodu Sportovní klub Srch – Spolek.
 • Uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generální partnera závodu.