TRASA

Trasa vede po místních komunikacích a lesních cestách v katastru obce Srch.

mapa
Mapa trasy závodu